PHẦN MỀM HỖ TRỢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

Phần mềm PCA (Post-Clearance Audit Software) giúp doanh nghiệp trong việc kiểm soát số liệu trước và trong quá trình thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan một cách nhanh chóng

Giảm thuế truy thu

Làm minh bạch số liệu, giảm tối đa rủi ro truy thu thuế khi kiểm tra STQ

Giảm thời gian lập

Tiết kiệm tối đa thời gian nhờ số hóa quy trình lập BCQT cuối năm tài chính

Kiểm tra số liệu

Nhanh chóng tìm ra và tiếp cận với những sai sót trong quá trình lập

Tiện như EXCEL

Dễ dàng import/export dữ liệu, thao tác thuận tiện như sử dụng excel

Lưu trữ giải trình

Nơi lưu trữ, hệ thống lại các tài liệu, dữ liệu giải trình kiểm tra STQ độc lập
Hotrosudung5

Hướng dẫn cán bộ kiểm tra sử dụng thành thạo phần mềm
Xử lý nhanh các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng
 Liên tục bổ sung các tính năng phân tích, xử lý dữ liệu theo yêu cầu thực tế của việc kiểm tra tại doanh nghiệp
Bảo mật thông tin người sử dụng dịch vụ và toàn bộ dữ liệu của doanh nghiệp trong quá trình sử dụng.

Phần mềm PCA

Kiểm tra hàng năm số liệu BCQT, STQ
5.000.000 vnđ
/gói
  • Sử dụng Online, tiết kiệm chi phí
  • Thao tác thực hiện đơn giản
  • Xử lý nhanh, chính xác
  • Kiểm tra số liệu

Phần mềm Exim Professional

Gói giải pháp lập và kiểm tra BCQT, STQ
Khảo sát báo giá
  • Cài đặt tại hệ thống của doanh nghiệp
  • Customize theo yêu cầu quản lý
  • Kiểm tra và xử lý chênh lệch
  • Lưu trữ giải trình chi tiết

Giới thiệu phần mềm PCA: Tải về
Giới thiệu về dịch vụ và phần mềm của EXIM: Tải về

Link tải Ultraviewer: Tải về
Link tải Teamviewer QS: Tải về
Link tải Anydesk: Tải về

Video hướng dẫn xử lý một số lỗi cơ bản: 
Link tải về Hướng dẫn sử dụng:

Planning_600-removebg-preview

Được phát triển và cung cấp bởi © EXIM
+ Hotline 24/7: 0972-181-589
+ Email: admin@june.vn