Đề xuất thay đổi mức thuế suất nhóm vật tư, NL, bán thành phẩm

30/07/2021
Bộ Tài chính đề xuất thay đổi mức thuế nhóm vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm trong Biểu thuế xuất khẩu.

Theo Bộ Tài chính, trước khi Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ban hành, pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu chỉ quy định nhóm có số thứ tự (STT) 211 là: “Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm (gọi chung là hàng hóa) không quy định có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên” mà không chi tiết cụ mã số, mô tả hàng hóa của các mặt hàng thuộc nhóm này.

Để đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế, hạn chế gian lận thương mại, tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP đã chi tiết cụ thể 7 nhóm mặt hàng có tổng giá trị tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng từ 51% giá thành sản phẩm trở lên hoặc khoáng sản chỉ được chế biến ở một mức độ nhất định (ví dụ như clanke xi măng) thuộc STT 211 với mức thuế suất thuế xuất khẩu 5%.

Tuy nhiên, do được chi tiết tại nhóm “Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm (gọi chung là hàng hóa) không quy định ở trên có giá trị tài nguyên, khoảng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên” nên dẫn đến cách hiểu là 7 mặt hàng trên mặc dù đã chi tiết cụ thể tên gọi nhưng vẫn phải tính toán tỷ lệ giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng trong giá thành sản phẩm để áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu 5% (nếu tỷ lệ từ 51% trở lên) hoặc 0% (nếu tỷ lệ dưới 51%). Qua công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan Hải quan, 7 mặt hàng nêu trên đều là khoáng sản thô có giá trị tài nguyên, khoảng sản lớn hơn 51% giá thành sản phẩm.

Chính vì vậy, để hạn chế gian lận trong việc kê khai, xác định tỷ lệ giá trị tài nguyên, khoáng sản trong giá thành sản phẩm và giảm thiểu thủ tục cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP quy định cụ thể các mặt hàng đã được chi tiết cụ thể mã số và mô tả hàng hóa thuộc nhóm có STT 211 thì áp dụng thuế xuất khẩu tương ứng quy định tại nhóm này mà không phải xác định giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng trong tổng giá thành sản phẩm.

Cụ thể, sửa đổi Điều 4 về biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Theo đó, biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này gồm mã hàng, mô tả hàng hoá, mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho từng nhóm mặt hàng, mặt hàng chịu thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không có tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì người khai hải quan khai mã hàng của hàng hoá xuất khẩu tương ứng với mã hàng 8 chữ số của hàng hóa đó theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và không phải khai thuế suất trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu.

Đối với các mặt hàng đã được chi tiết cụ thể mã hàng theo 8 chữ số và mô tả hàng hóa tại STT 211 của Biểu thuế xuất khẩu thì người khai hải quan kê khai mức thuế suất tương ứng với mã hàng đó quy định tại STT 211 và không phải xác định tỷ lệ tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng trong tổng giá thành sản xuất sản phẩm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Đối với các mặt hàng chưa được chi tiết cụ thể mã hàng theo 8 chữ số và mô tả hàng hóa tại STT 211 của Biểu thuế xuất khẩu thì người khai hải quan khai mã hàng xuất khẩu tương ứng với mã hàng 8 chữ số của hàng hóa đó theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5% nếu đáp ứng đồng thời cả 2 điều kiện sau:

Điều kiện thứ nhất, vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm (gọi chung là hàng hoá) không thuộc các nhóm có STT từ 1 đến STT 210 tại Biểu thuế xuất khẩu.

Điều kiện hai là được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoảng sản có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên. Việc xác định tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP.

Cùng với đó, hàng hóa xuất khẩu thuộc các trường hợp loại trừ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP không thuộc nhóm có STT 211 của Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định này.

Nguồn: HẢI QUAN ONLINE

---

 CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ UY TÍN

   - Dịch vụ lập BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  theo Thông  

    tư 39/2018/TT-BTC

   - Dịch vụ tư vấn Setup hệ thống Quản lý Kho gia

    công Xuất nhập khẩu

   - Phần mềm quản lý kho Exim  

   - ĐÀO TẠO:  Nâng cao nghiệp vụ cho Nhân sự trong  

     Doanh nghiệp gia công

   EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

    – VP Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu 

    Giấy, Hà Nội.

    – Hotline: 0972 181 589

    – Email: exim.com.vn@gmail.com

    – Website: Exim.com.vnBài viết khác

Nhiều quy định quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh được bổ sung

29/07/2021

Nhiều vấn đề về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đường hàng không, đường biển sẽ được sửa đổi, bổ sung. Trong đó, sẽ quy định rõ trách nhiệm pháp lý với thuyền trưởng, hãng tàu hoặc người được hãng tàu ủy quyền trong việc vận chuyển hàng hóa gây ô nhiễm môi trường.

Không thể yêu cầu hoàn thiện các điều kiện đối với DNCX nếu không còn hoạt động

27/07/2021

Theo quy định, cơ quan Hải quan không đủ cơ sở để yêu cầu DN phải hoàn thiện các điều kiện đáp ứng quy định điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DN chế xuất là khu phi thuế quan nếu DN không còn hoạt động.

Ngành Hải quan khẩn trương xây dựng hệ thống Hải quan số, thông minh

27/07/2021

Xây dựng hệ thống Hải quan số, Hải quan thông minh là bước tiến quan trọng để tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và sớm đưa Hải quan Việt Nam hiện đại ngang tầm các nước phát triển trên thế giới.

Bài viết gần đây

Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế GTGT?
Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế GTGT?
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đã đề xuất bỏ quy định chuyển nhượng dự án đầu tư không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng.
QUY ĐỊNH VỀ GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NĐ69
QUY ĐỊNH VỀ GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NĐ69
Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định thương nhân Việt Nam được nhận gia công hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.
Đầy đủ Thủ tục xuất khẩu SP gia công cho thương nhân nước ngoài
Đầy đủ Thủ tục xuất khẩu SP gia công cho thương nhân nước ngoài
Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài được thực hiện như sau :
Hải quan Hà Nội kiến nghị bổ sung quy định về xuất xứ hàng hóa (XXHH)
Hải quan Hà Nội kiến nghị bổ sung quy định về xuất xứ hàng hóa (XXHH)
Liên quan đến việc thực hiện các thông tư về xuất xứ hàng hóa, Cục Hải quan Hà Nội kiến nghị Tổng cục Hải quan bổ sung một số quy định để phù hợp với thực tiễn.
Facebook