Nhiều quy định quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh được bổ sung

29/07/2021
Nhiều vấn đề về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đường hàng không, đường biển sẽ được sửa đổi, bổ sung. Trong đó, sẽ quy định rõ trách nhiệm pháp lý với thuyền trưởng, hãng tàu hoặc người được hãng tàu ủy quyền trong việc vận chuyển hàng hóa gây ô nhiễm môi trường.

Quy định cụ thể về thời hạn cung cấp thông tin hồ sơ hải quan

Đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đường hàng không, thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh quy định từ Điều 61 đến Điều 64 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung từ khoản 31 đến khoản 35 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

Theo quy định hiện hành, việc thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đường hàng không mặc dù đã thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia theo Nghị định số 85/2019/NĐ-CP, tuy nhiên tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP vẫn quy định theo phương thức thủ công (hồ sơ giấy); do vậy cần thiết phải sửa đổi cho phù hợp với phương thức điện tử.

Bên cạnh đó, Điều 61 chưa có quy định về cách thức khai, nộp các chỉ tiêu thông tin thuộc bộ hồ sơ tàu xuất nhập cảnh gây khó khăn cho người khai hải quan trong khai báo cũng như cơ quan Hải quan trong công tác quản lý.

Trong khi đó, bố cục tại Điều 63 chưa hợp lý, chưa đúng trình tự thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng, do vậy chưa rõ ràng, cụ thể các nội dung người khai hải quan và cơ quan Hải quan phải thực hiện.

Đặc biệt, quy định hiện hành chưa có quy định về trách nhiệm của hãng hàng không hoặc người được hãng hàng không ủy quyền trong việc xếp dỡ hàng hóa, vật dụng trên tàu bay xuống cảng hàng không.

Chính vì vậy, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đề xuất bổ sung quy định cụ thể về thời hạn cung cấp thông tin hồ sơ hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại Điều 61 để người khai hải quan và cơ quan Hải quan có căn cứ thực hiện, theo đó bãi bỏ Điều 62 tại dự thảo Nghị định.

Sửa tên của Điều 63 từ “Tiếp nhận và xử lý hồ sơ hải quan” thành “Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng” và bố cục lại các khoản 1, khoản 2, khoản 3 của Điều 63 theo đúng trình tự thủ tục nhằm quy định rõ các bước, nội dung thực hiện có tính bao quát, đầy đủ các trường hợp hơn.

Đồng thời bổ sung quy định tại điểm c, d Điều 64 về trách nhiệm của hãng hàng không hoặc người được hãng hàng không ủy quyền trong việc xếp dỡ hàng hóa, vật dụng trên tàu bay xuống cảng hàng không.

Ứng dụng công nghệ thông tin tăng tính tự động hóa

Đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đường biển, các quy định hiện nay đã cơ bản đã đáp ứng được công tác quản lý, giám sát hải quan; tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan với nhu cầu tăng cường ứng dụng Hệ thống công nghệ thông tin nhằm tăng tính tự động hóa, hỗ trợ nhiều hơn công tác quản lý hải quan theo hướng hiện đại thì các quy định pháp lý hiện hành nêu trên là chưa đầy đủ.

Cụ thể chưa quy định đầy đủ về thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan đối với tàu biển xuất nhập cảnh, quá cảnh. Chưa quy định rõ trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng nên thiếu tính bao quát, đầy đủ các trường hợp; chưa có căn cứ quy định cụ thể các chỉ tiêu thông tin với trường hợp thực hiện thủ tục theo phương thức điện tử sẽ do đơn vị nào ban hành, hướng dẫn và mẫu hồ sơ giấy với trường hợp thực hiện thủ tục thủ công sẽ thực hiện theo mẫu nào, do ai ban hành.

Ngoài ra hiện thiếu quy định về xử lý với trường hợp tàu biển nhập cảnh có vận chuyển hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng hóa không đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thì trách nhiệm của cơ quan Hải quan sẽ thực hiện như thế nào.

Hiện cũng chưa quy định rõ trách nhiệm đối với thuyền trưởng, hãng tàu phải vận chuyển hàng hóa tại cảng biển gây ô nhiễm môi trường do hãng tàu chịu trách nhiệm làm thủ tục trước đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo yêu cầu của cơ quan Hải quan dẫn đến thiếu căn cứ hay chế tài xử lý, răn đe.

Để hoàn thiện chính sách quản lý, Tổng cục Hải quan dự kiến bổ sung quy định về thời hạn sửa đổi, bổ sung thông tin về bản khai hàng hóa, thông tin về vận đơn để đảm bảo minh bạch trách nhiệm các bên (hải quan và người khai hải quan) trong thời hạn được khai sửa đổi, bổ sung nhất là khi ứng dụng Hệ thống hải quan số tới đây.

Đồng thời bãi bỏ Điều 66, sửa đổi, bổ sung Điều 67 theo hướng sửa tên của Điều 67 từ “Tiếp nhận và xử lý hồ sơ hải quan” thành “Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng” và bố cục lại các khoản của Điều 67 hiện hành theo hướng quy định rõ nội dung, trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng đảm bảo việc theo dõi, thực hiện sẽ bao quát, đầy đủ các trường hợp hơn so với quy định hiện hành.

Bổ sung quy định khoản 1 (Đăng ký thông tin chung về tàu biển xuất nhập cảnh) Điều 67 với mục tiêu tạo cơ sở pháp lý để khi triển khai Hệ thống hải quan số thì sẽ thiết kế Hệ thống theo hướng hỗ trợ tự động kiểm tra thông tin về phương tiện vận tải khi người khai khai báo hồ sơ tàu biển xuất nhập cảnh để ngăn chặn việc khai trùng, khai sai thông tin với từng lần xuất nhập cảnh mà thực tế hiện nay đang xảy ra. Việc này còn đảm bảo hỗ trợ trong công tác đánh giá rủi ro, kết xuất báo cáo về tình hình hoạt động của từng con tàu tàu xuất nhập cảnh; hỗ trợ người khai hải quan giảm số lượng các chỉ tiêu phải nhập liệu tại các Bản khai do khi khai vì chỉ cần nhập theo số quản lý phương tiện vận tải duy nhất (số IMO) để Hệ thống xuất ra dữ liệu chung đã lưu trữ trước đó; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp XNK có thể tra cứu và nhập liệu thông tin về phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa có liên quan trên tờ khai hải quan một cách chính xác.

Đồng thời, tạo cơ sở dữ liệu điện tử về các tàu biển có hoạt động xuất nhập cảnh trên toàn quốc thông qua Hệ thống nhằm hỗ trợ cơ quan Hải quan tại bất kể thời điểm nào cũng có thể theo dõi/thống kê lịch sử hoạt động của từng phương tiện vận tải xuất nhập cảnh...

Dự thảo nghị định cũng sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 68 theo hướng bổ sung trách nhiệm “vận chuyển hàng hóa tại cảng biển gây ô nhiễm môi trường ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo yêu cầu của cơ quan Hải quan”. Quy định rõ trách nhiệm pháp lý với thuyền trưởng, hãng tàu hoặc người được hãng tàu ủy quyền và tạo cơ sở để cơ quan hải quan dừng làm thủ tục nhập cảnh đối với tàu biển của hãng tàu đã (vô tình hay cố ý) vận chuyển lô hàng gây ô nhiễm vào Việt Nam mà không vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Nguồn: HẢI QUAN ONLINE

---

 CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ UY TÍN

   - Dịch vụ lập BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  theo Thông  

    tư 39/2018/TT-BTC

   - Dịch vụ tư vấn Setup hệ thống Quản lý Kho gia

    công Xuất nhập khẩu

   - Phần mềm quản lý kho Exim  

   - ĐÀO TẠO:  Nâng cao nghiệp vụ cho Nhân sự trong  

     Doanh nghiệp gia công

   EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

    – VP Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu 

    Giấy, Hà Nội.

    – Hotline: 0972 181 589

    – Email: exim.com.vn@gmail.com

    – Website: Exim.com.vnBài viết khác

Không thể yêu cầu hoàn thiện các điều kiện đối với DNCX nếu không còn hoạt động

27/07/2021

Theo quy định, cơ quan Hải quan không đủ cơ sở để yêu cầu DN phải hoàn thiện các điều kiện đáp ứng quy định điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DN chế xuất là khu phi thuế quan nếu DN không còn hoạt động.

Ngành Hải quan khẩn trương xây dựng hệ thống Hải quan số, thông minh

27/07/2021

Xây dựng hệ thống Hải quan số, Hải quan thông minh là bước tiến quan trọng để tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và sớm đưa Hải quan Việt Nam hiện đại ngang tầm các nước phát triển trên thế giới.

TOP những trường hợp D/N KCN hầu hết gặp phải khi kiểm tra sau thông quan

26/07/2021

Chỉ mục TOP những trường hợp doanh nghiệp khu công nghiệp hầu hết gặp phải khi kiểm tra sau thông quan (3-5 năm/lần)

Bài viết gần đây

Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế GTGT?
Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế GTGT?
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đã đề xuất bỏ quy định chuyển nhượng dự án đầu tư không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng.
QUY ĐỊNH VỀ GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NĐ69
QUY ĐỊNH VỀ GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NĐ69
Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định thương nhân Việt Nam được nhận gia công hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.
Đầy đủ Thủ tục xuất khẩu SP gia công cho thương nhân nước ngoài
Đầy đủ Thủ tục xuất khẩu SP gia công cho thương nhân nước ngoài
Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài được thực hiện như sau :
Hải quan Hà Nội kiến nghị bổ sung quy định về xuất xứ hàng hóa (XXHH)
Hải quan Hà Nội kiến nghị bổ sung quy định về xuất xứ hàng hóa (XXHH)
Liên quan đến việc thực hiện các thông tư về xuất xứ hàng hóa, Cục Hải quan Hà Nội kiến nghị Tổng cục Hải quan bổ sung một số quy định để phù hợp với thực tiễn.
Facebook