Hướng dẫn theo dõi thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ hàng GC, SXXK

05/06/2021
Để các cục hải quan tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người khai hải quan thực hiện có hiệu quả quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP (gọi tắt Nghị định 18), Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn liên quan đến theo dõi thông tin tờ khai nhập khẩu (NK) tại chỗ hàng gia công, sản xuất xuất khẩu (XK).

Theo Tổng cục Hải quan, sau khi tờ khai XK tại chỗ sản phẩm gia công, sản xuất XK được thông quan thì người khai hải quan phải theo dõi để thông báo cho chi cục hải quan nơi làm thủ tục XK về thông tin tờ khai NK tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan theo mẫu số 22 Phụ lục 7 ban hành kèm Nghị định 18 trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông quan tờ khai K tại chỗ.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai XK tại chỗ lập sổ theo dõi các tờ khai XK sản phẩm gia công, sản xuất XK tại chỗ theo các chỉ tiêu: Tên, mã số thuế người XK tại chỗ; số tờ khai XK tại chỗ, ngày đăng ký, mã loại hình, ngày thông quan tờ khai XK tại chỗ, ngày hủy tờ khai XK tại chỗ; ngày cuối cùng người nộp thuế phải thông báo thông tin tờ khai NK tại chỗ tương ứng; ngày thực tế thông báo thông tin tờ khai NK tại chỗ tương ứng; số ngày quá hạn thông báo. Số tờ khai hải quan NK nguyên liệu, vật tư để gia công, sản xuất XK thuộc diện phải kê khai ấn định thuế.

Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng

Để hỗ trợ khai thác các dữ liệu nêu trên, các chi cục hải quan khai thác dữ liệu trên hệ thống Ecustoms-V5 tại các chức năng như sau: Khai thác tại chức năng “TX.Kết nối hệ thống/I. Khai thác dữ liệu tập trung/1. Khai thác dữ liệu tờ khai”.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan khi tiếp nhận các tờ khai XNK tại chỗ do DN khai báo cần kiểm tra, hướng dẫn DN khai báo đúng các chỉ tiêu thông tin để xác định hàng hóa khai báo tờ khai XNK tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Theo đó, các tờ khai XK tại chỗ phải được khai báo đúng cú pháp “#&XKTC” vào ô “Số quản lý nội bộ của DN”, tại tờ khai NK tại chỗ đối ứng cũng khai báo đúng cú pháp “#&NKTC#& Số tờ khai hải quan XK tại chỗ tương ứng (11 ký tự đầu)” vào ô “Số quản lý nội bộ của DN”.

Khai thác tại chức năng “IX.Kết nối hệ thống/H.Tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ/2.Quản lý tờ khai đã thực xuất”. Các chi cục hải quan có thể thống kê danh sách các tờ khai XNK tại chỗ tại 2 chức năng trên hệ thống Ecustoms-V5 gồm: Chức năng “1. Khai thác dữ liệu tập trung” và chức năng “H.Tờ khai XNK tại chỗ/1. Quản lý tờ khai quả hạn 15 ngày”.

Trên cơ sở dữ liệu tờ khai kết xuất từ hai chức năng này, các chi cục hải quan xác định được tờ khai XK tại chỗ đã quá hạn mà chưa có tờ khai NK tại chỗ đối ứng.

Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan tiếp nhận thủ tục XK tại chỗ thường xuyên theo dõi các tờ khai XK sản phẩm gia công, sản xuất XK tại chỗ chưa có thông báo theo mẫu số 22 Phụ lục 7 ban hành kèm Nghị định 18 để kịp thời phát hiện các trường hợp quá thời hạn mà người XK chưa kê khai nộp thuế.

Nguồn: HẢI QUAN ONLINE

CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ UY TÍN

Dịch vụ lập BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

Dịch vụ tư vấn Setup hệ thống Quản lý Kho gia công - Xuất nhập khẩu

Phần mềm quản lý kho Exim 

ĐÀO TẠO:  Nâng cao nghiệp vụ cho Nhân sự trong Doanh nghiệp gia công

EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

– VP Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
– Hotline: 0972 181 589
– Email: exim.com.vn@gmail.comBài viết khác

Thủ tục hải quan đối với các hàng hóa tạm nhập tái xuất

02/06/2021

Bài này nói về trình tự và hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất, bài viết sẽ nêu ra rất rõ về thủ tục muốn làm hàng tạm nhập tái xuất cho bạn nào còn chưa nắm vững hình thức này.

Thủ tục kê khai, thu nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

02/06/2021

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 126/2014/TT-BTC quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hướng dẫn khai hải quan, BCQT đối với vật tư tiêu hao công cụ dụng cụ

02/06/2021

hực hiện hướng dẫn tại Công văn số 3304/TCHQ-GSQL ngày 27/5/2019 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn khai hải quan và báo cáo quyết toán đối với vật tư tiêu hao, công cụ, dụng cụ; Chi cục Hải quan Chơn Thành hướng dẫn Doanh nghiệp khai báo như sau:

Bài viết gần đây

Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế GTGT?
Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế GTGT?
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đã đề xuất bỏ quy định chuyển nhượng dự án đầu tư không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng.
QUY ĐỊNH VỀ GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NĐ69
QUY ĐỊNH VỀ GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NĐ69
Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định thương nhân Việt Nam được nhận gia công hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.
Đầy đủ Thủ tục xuất khẩu SP gia công cho thương nhân nước ngoài
Đầy đủ Thủ tục xuất khẩu SP gia công cho thương nhân nước ngoài
Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài được thực hiện như sau :
Hải quan Hà Nội kiến nghị bổ sung quy định về xuất xứ hàng hóa (XXHH)
Hải quan Hà Nội kiến nghị bổ sung quy định về xuất xứ hàng hóa (XXHH)
Liên quan đến việc thực hiện các thông tư về xuất xứ hàng hóa, Cục Hải quan Hà Nội kiến nghị Tổng cục Hải quan bổ sung một số quy định để phù hợp với thực tiễn.
Facebook